Closeنام پروژه : وب سایت کلینیک چشم پزشکی بیستون
مالکیت پروژه : کلینیک چشم پزشکی بیستون کرمانشاهوب سایت کلینیک چشم پزشکی بیستون


طراحی سایت کلینیک چشم پزشکی بیستون با اسکچ وایرفریم های ساده آغاز و بعد از نهایی شدن وایرفریم های با دقت، طراحی کاربر محور رابط کاربری آغاز و پس از پایان طراحی UIو UX درنهایت توسعه دهندگان استودیو نسیم به شکلی انعطاف پذیر پروژه را برای تست نهایی کاربر آماده ساختند.